Site Loader

Fossum Jordbruk er et jordbruk i østre Bærum nært Bogstadvannet, som dekker hele 15 994 dekar. Dette er et jordbruk som består av fem forskjellige gårder som eies av Løvenskiold Vækerø. Gårdene som er forvaltet av Fossum Jordbruk er Nordby, Dæli (Dalvin), Østern (Austvin), Fossum og Leuchemarken. To av gårdene – Dæli og Østern – er to av de tre eneste gårdene med beitemark i det østlige Bærum, og det er vin-endingen som viser at de er denne type gårder.

Jordbruket er i hovedsak knyttet til dyrking av korn, og det er det det meste av arealet til Fossum Jordbruk går til. Det er fire forskjellige kornarter som dyrkes der, og dette er hvete, bygg, havre og rug. Dyrket jord gjør opp ca. 1 705 dekar, og det er også en stor andel skog på området som utgjør 12 594 dekar. Utenom dette er resten «annet», og her regnes dyrene – som storfe, rev, mink, griser og hester – og redskapene med.

Jordbruk i Norge i dag

I dagens Norge gjør ikke jordbruk like mye ut av seg som det en gang gjorde. Det er faktisk kun tre prosent av hele Norge som kan brukes til jordbruk, og igjen er det kun 20 prosent av dette som brukes til aktivt jordbruk i dag. En av de største grunnene til at så lite brukes er rett og slett at mye av landskapet i Norge ikke egner seg til jordbruk, slik som fjell og dype, trange daler.

Av det som produseres fra norsk jordbruk gjør husdyrhold opp ca. tre fjerdedeler og planteproduksjon gjør opp ca. en fjerdedel. Det som produseres fra husdyrhold er ull, melk, kjøtt og egg, og produktene som produseres videre fra dette. Fra planteproduksjon får vi poteter, grønnsaker og korn, samt stråfôr til dyrene på gårdene. Jordbruk gjør opp ca. 0,4 prosent av bruttonasjonalproduktet, som vil si verdien av varene som produseres i løpet av ett år i et land.

Fossum Jordbruks historie

Fra omtrent 1670 til 1853 ble gårdene som nå er under Fossum Jordbruk drevet under Bogstadgodset, som på den tiden eide mer enn en fjerdedel av jordbruket i Bærum. Når Bogstadgodset ble delt i 1853/1854 var disse gårdene under Bærums verk og Nordmarksgodset, hvor de var til 1930 da Fossum ble sitt eget jordbruk. Fram til 1950 het også gården Eik Gård under Fossum Gårdsbruk, før den da ble tatt ut. Siden da har navnet bestått tidens tann.

Rundt 1930 når Fossum Jordbruk ble sitt eget jordbruk, ble det også bygget en driftsbygning for melkeproduksjon på Listua. De hadde da 40 kyr og 20 ungdyr. Det var også et stort driftsbygg på Østern gård hvor det ble holdt ca. 400 slaktegriser samt stallen på Fossum Jordbruk. Fra 1960-tallet ble melkeproduksjonen avviklet og antallet hester ble også betydelig redusert. I dag finner du 152 kyr, 18 hester og 55 griser på Fossum Jordbruk, noe som er betydelig mindre enn på 1930-tallet.

Fossum

Fossum er et strøk nordøst i Bærum i Akershus. Det er i hovedsak et industri- og boligstrøk, med et stort fokus på jordbruk. Hele strøket er faktisk oppkalt etter Fossum Gård. På 1770-tallet ble Fossum Jernverk etablert, og Fossum Verks skole fulgte så etter noen år senere i 1804. Begge disse ble nedlagt på 1800- og 1900-tallet. I sør grenser Fossum mot Bogstadvannet, noe som har ført til at Fossum er kjent for sine mange fine badeplasser.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

June 2019
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30