Site Loader

Hafslund Hovedgård og Konferansesenter i Sarpsborg er en gammel herregård som har vært bosatt i over 5 000 år. Gården eies i dag av energiselskapet Hafslund, som først ble dannet som et konsortium for å overta. Historisk sett har gården vært et krongods og en periode en adelig setegård, og er per i dag fredet. 3 000 år gamle helleristninger ligger i parkområdet rundt gården. Navnet Hafslund har norrøn opprinnelse, og kommer fra mannsnavnet «Hafr» og «lund».

Gården har hatt mange velkjente familier som eiere. Noen av disse er listet nedenfor.

  • Juel
  • Elieson
  • Rosenkrantz
  • Huitfeldt

Historie

Gårdsnavnet Hafslund er første gang nevnt i et brev fra 1344, og var på den tid kongens eiendom. På 1400-tallet var gården eid av familien Gyldenhorn, og var allerede da av internasjonal klasse. På grunn av beliggenheten, var det et ypperlig stoppested for høytstående, da reisende storfolk og konger gjerne ankom inn Sandesund, som gården ligger like ved siden av. Hafslund har dermed spilt en viktig rolle i utveksling av kultur, samfunnsliv og politikk. I 1758 brant den gamle hovedbygningen i barokkstil ned, og en nyere, enda mer staselig hovedbygning ble ferdigstilt i 1762 og står fremdeles den dag i dag.

Eiendommen var i mesteparten av 1800-tallet eid av trelasthandlere, og hadde et sagbruk som var drevet av vannkraft fra Sarpsfossen, som senere ble utgangspunkt i elektrisitet fra vannkraft. Under Karen Huitfeldts tid ble det opprettet et skole- og fattigvesen for sagbrukarbeidernes familier i tillegg til gårdens husmenn og leilendinger. Med sine mange tilhørende gårder, bruk og husmannsplasser, har Hafslund Hovedgård vært selvforsynt med varer og tjenester siden slutten av 1600-tallet. En annen viktig kvinne på Hafslund er Maren Juel, en samfunnsorientert kvinne som opprettet en støtteordning for Borregård og Hafslunds enker, og hadde bakstekoner som leverte brød til fattige og trengende.

Modernisering

Gården gjennomgikk en moderniseringsprosess rundt hundreårsskiftet 1900. Hovedbygningen ble imidlertid fredet i 1927, og endringene som hadde blitt gjort ble sett på som feil. Arkitekten Arnstein Arneberg ble hyret inn for en stor restaurering som varte fra 1936 til 1937 for å finne tilbake til det opprinnelige interiøret. Han fikk kjøpt tilbake mange gamle møbler, og gamle marmorfliser som hadde blitt flyttet fra vestibylen til en veranda er nå lagt tilbake i vestibylen i sitt opprinnelige mønster. Siden Hafslund ikke er et museum, og i stadig utvikling og bruk, finner vi både nye og gamle møbler i hovedbygningen.

I tillegg til selskapslokale brukes hovedhuset som konferansesenter, samt kurs- og opplæringssenter for ansatte i Hafslund ASA, som står for restaurering og vedlikehold av gården. Hafslund var imidlertid lokale blant annet for klimakonserten i 2008 og grunnlovsjubileet i 2014, samt Sarpsborgs by-jubileum i 2016. En oppsetning med barokkmusikk og skuespillere for et historisk tilbakeblikk til 1701 organiseres ved større tilstelninger, og det arrangeres innslag av klassisk musikk og kunst gjennom samarbeid med «Musikkens Venner» og Solli Brug Galleri. Herregården ble besøkt av Toppen Bech i NRKs TV-serie «Herskapelig» i 2001.

Arrangementer og besøk

Hovedhuset er åpent for publikum noen timer midt på dagen hver søndag, og det arrangeres guidet omvisning etter ønske. Gården arrangerer bryllup og andre selskaper, og har egen kokk. Låven er bygd om, og tilbyr 69 sengeplasser. Det gamle kornmagasinet har blitt ombygd til et spisested hvor en kan få kjøpt frokost, lunsj og middag. Rundt gården ligger Hafslundsparken, på nærmere 100 dekar; en engelsk hage i barokkstil, som ble anlagt på 1760-tallet av Anna Collett Elieson. Den er åpen for publikum hele året, og benyttes til diverse konserter og arrangementer.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

June 2019
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30