Site Loader

Hva er forskjellen på en bonde og en agronom? Utfører de forskjellige arbeidsoppgaver, eller gjør de det samme? Egentlig er yrkene bonde (eller gårdbruker) og agronom det samme. En agronom og en bonde utfører i hovedsak samme jobb på en gård, forskjellen er at en agronom har gjennomført en allsidig utdannelse innen landbruk. Dersom du har kjøpt en gård, eller har tatt over en gård på odel, og ikke gjennomført noen utdanning innen feltet, betegnes du som bonde eller gårdbruker.

En agronom har varierte og allsidige arbeidsoppgaver, som oftest på et gårdsbruk. Det kan være alt fra planteproduksjon, husdyrhold, råvareforedling, vedlikehold og drift av maskiner, skogsdrift til markedsføring og driftsledelse. Oppgavene avhenger også av hvilken type landbruk du driver med. Arbeidet er nært knyttet til naturen, enten du driver med husdyr eller produksjon av grønnsaker eller korn. En agronom kan også drive med rådgivning og landbruksforsøk, eller du kan jobbe i en bedrift som yter tjenester eller selger produkter til landbruksnæringen.

Agronomutdannelse

Du kan utdanne deg til agronom ved videregående skoler, høyskoler, landbruksskoler og universitet. Opptakskravet ved de videregående skolene er fullført grunnskole, og dette er en treårig utdanning. Første året er «Vg1 Naturbruk», som tar for seg det som særpreger naturbaserte produksjoner, forvaltning og aktiviteter. Her lærer du å forstå bruken av naturen og samhandling mellom mennesker, dyr og miljø. «Vg2 Landbruk og gartnernæring» tar for seg bærekraftig ressursforvaltning for matprodusenter. «Vg3 Landbruk» gir deg naturforvaltningskompetanse innen naturbruk.

Etter tre år på videregående innen naturbruk, eller tilsvarende, får du også generell studiekompetanse. Om du i voksen alder ønsker å ta denne grunnleggende utdanningen innen landbruk, og allerede har en annen videregående utdanning, finnes det også tilbud om agronomutdanning tilrettelagt for voksne. Over hele landet har videregående skoler et spesialprogram rettet mot voksne. Dette kan være undervisning via internett og samlinger. Også natur- og landbruksskoler, samt kompetansesentre, tilbyr agronom- og/eller gartnerutdannelse som er spesielt for voksne studenter.

Høyere agronomutdannelse

Du kan også velge en høyere utdanning til sivilagronom. Det er en utdannelse innen landbruk med varighet på fem år. Universitetet for miljø- og biovitenskap, tidligere Norges landbrukshøyskole, tilbyr denne utdannelsen for to felt. Det ene er sivilagronom innen husdyrvitenskap og den andre er sivilagronom i plantevitenskap. Disse studiene kan du ikke søke direkte på, du må søke på bachelor- og masterprogrammene innen disse to spennende feltene. Sivilagronomutdanningen bygger på disse. Det kreves generell studiekompetanse for bachelorstudiet.

Som sivilagronom innen plantevekst vil du ha spisskompetanse i prosessene som foregår i planter og hvordan vekst, kvalitet og utvikling kan styres. Du vil også lære om klima- og miljøpåvirkning innen landbruket, og hvordan disse kunnskapene kan benyttes til en bedre produksjon av matvarer. Har du tittelen sivilagronom husdyr har du lært om husdyrbiologi innen ku, gris, sau og fjærfe. Dessuten vet du hvordan du får friske og fruktbare dyr med høy produksjon, og hvordan du påser at dyras velferd er godt ivaretatt.

Hvorfor agronomutdannelse?

Å jobbe innen naturnæringen, eller drive eget landbruk krever en god innsikt i helheten av alt som lever rundt oss. Uansett hva gårdsbruket driver med, så vil det være en rekke grunnleggende ting du må ha kjennskap. Noen er vokst opp på gård og har lært dette fra barnsben av, mens andre kommer inn i yrket uten denne bakgrunnen. Likevel er en god grunnutdanning viktig for alle typer landbruk for å kunne ha en bærekraftig og sunn produksjon.

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

June 2019
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30