Site Loader

Landbruk har lange røtter i Norge. Allerede 3 700 år før Kristus ble landbruk innført her til lands – nærmere bestemt i områdene rundt Oslofjorden – etter at det spredte seg nordover fra Mesopotamia. Landbruk eller gårdsbruk er en fellesbetegnelse for ulike næringsgrener innen skogbruk og jordbruk. Innen jordbruk er det jorden som danner produksjonsgrunnlaget, og inkluderer som regel dyrking av vekster som grønnsaker og korn, samt husdyrhold som tjener til ulike formål – for eksempel kjøtt, melk og egg.

Når jordbruket kom til Norge innebar dette et skifte fra jegersamfunnet, og gradvis ble landet vårt et jordbrukssamfunn. Dette innebærer at kornproduksjon dannet et viktig grunnlag for kostholdet i Norge, noe som kunne være utfordrende til tider på grunn av det skiftende klimaet her i nord. Før Norge ble industrialisert bodde de fleste på landsbygden og gårder, og nordmenn spiste de de klarte å dyrke fram, eventuelt det de kunne bytte med andre bønder. I dag er gårdsbruk fortsatt viktig.

Utviklingen av landbruket

Ettersom vi ikke hadde biler på 1700- og 1800-tallet, ble det som regel til at nordmenn spiste det de hadde tilgang til lokalt. Det vil si, de som bodde ved kysten fikk mye fisk, mens de som bodde i innlandet spiste mest korn. Poteten ble en viktig del av norsk kosthold, og mange mener vi kan takke denne grønnsaken for befolkningsveksten i Norge på denne tiden. Samtidig fikk bøndene mer kunnskap om landbruk, og nye korn- og grønnsakarter ble innført.

Etter hvert ble også tekniske hjelpemidler tilgjengelig, noe som lettet bøndenes hverdag betraktelig, og gjorde produksjonen langt mer effektiv. Tidlig på 1900-tallet ble også kunstgjødsel tilgjengelig i Norge, noe som virkelig ble populært etter andre verdenskrig. Allerede i vikingtiden ble der dyrket kvann, grønnsaker og løk i Norge, og de ulike klostrene som dukket opp etter 1100-tallet fokuserte på dyrking av grønnsaker. Kunnskapen spredte seg raskt, og nordmenn fikk et mer variert kosthold bestående av mer enn bare poteter.

Landbruket i dag

Etter 1950 var det betydelige endringer i landbruket her til lands, noe som gjelder både skogbruk, husdyrhold, åkerbruk og hagebruk. Årsverkene tilknyttet landbruk ble kraftig redusert, mens antallet driftsenheter sank fra omtrent 200 000 til 40 000. Dette skyldes i stor grad større driftsenheter og mekanisering. Hest ble byttet ut med den mer effektive traktoren, og plantevernmidler og handelsgjødsel ble tatt i bruk i åkrene. Fra 1960 til 1980 ble kornproduksjonen doblet i Norge, på grunn av større avlinger og økt areal.

I dag er det imidlertid mange bønder som ønsker å drive økologisk, det vil si uten plantevernmidler. Dette er en trend vi ser i hele Norge, og mange velger å kjøpe egg fra økologiske gårder med frittgående høns, grønnsaker som ikke har blitt utsatt for sprøyting, og kjøtt fra dyr som har blitt tatt godt vare på. I 2012 var det drøye 2 500 gårdsbruk som hadde økologisk drift på gården sin. I butikkene har du mange valgmuligheter når du kjøper gårdsmat!

Hva finner du på denne siden?

Her på Agrokonsult.no vil du finne mye nyttig informasjon om norsk landbruk, og du vil kunne bli bedre kjent med norske gårder og gårdsdrift generelt. I dag finnes det langt færre gårder enn det gjorde for noen hundre år siden, da mye av maten i dag importeres fra utlandet. Hvis du vil være med å ivareta det norske landbruket, gjelder det å kjøpe norskprodusert mat fra norske gårder. Hva er vel mer appetittlig enn kortreist og fersk mat?

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

June 2019
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30