Site Loader

Torsø herregård, også kalt Thorsø eller Tose, er en herregård som ligger like ved naturreservatet Thorsøma i Oslofjorden, øst i Fredrikstad kommune i Østfold. Gården eies og drives i dag av Gustav Thorsø Mohr, og 1100 dekar av gårdens tilhørende områder brukes til landbruk. Gården har drevet med både melkekyr og avl på hester i senere tid, i tillegg til dyrking av jorden. Byggene på gården er verneverdige, men økonomisk støtte er dårlig, og vedlikehold er urimelig kostbart. Gården har vært en setegård og et viktig knutepunkt for handel, og per 1723 var 11 husmannsplasser, noen nevnt nedenfor, knyttet til gården.

  • Brewig
  • Haseldalen
  • Langwig
  • Oxtendalen/Øksendalen
  • Qwernebauen

Historie

Thorsø gård er først nevnt i skrevne kilder i arveoppgjøret mellom arvingene etter Alf Haraldssøn i 1472. Gården ble da kalt Tosowe, som muligens kan stamme fra «Tors hov» og refererer til den norrøne guden Tor. Gårdsnavnet som brukes i dag ble ikke nevnt før i 1762. Det er imidlertid funnet tre grupper gravhauger i områdene rundt gården, som alle har blitt knyttet til både Thorsø og to omliggende gårder. Arkeologiske funn tyder på tidlig bosetning, og det er funnet blant annet steinøkser og to runesteiner fra ca. år 1100.

I 1814 ble gården scene for mordet på datidens eier Hans Angell Gude. I oktober dette året var hovedhuset okkupert av en gruppe svenske husarer ledet av grev Nils Anton Barck, som hadde tjent høy tillit i Sverige. Gude ble sist sett i stuen den 28. oktober, hvor han spilte sjakk med sin kone. Han ble kalt ut av stuen, og det skal ha blitt hørt et skrik. Det ble funnet blodspor i gangen som hadde blitt forsøkt dekket til med sand og aske. Grevens unike signetring ble funnet på bryggen sammen med en båt som var fortøyd annerledes morgenen etter.

Anker-Møller-generasjonen

Etter at Gude forsvant, trolig ble myrdet av de svenske husarene og dumpet i Thorsøkilen, giftet hans kone Karen seg på nytt med Zacharias Møller, som ikke var like engasjert i gårdsdriften, og reiste hyppig til og fra København. Selv om Karen hadde syv barn med Gude, var det Møllers etterkommere som skulle overta gården til den dag i dag. Hans barnebarn Kai giftet seg med den i dag kjente aktivisten Katti Anker-Møller, som var foregangskvinne for ugifte kvinners rettigheter og abortspørsmålet langt forut for sin tid. Hun var med i kampen for gjennomslag av «de castbergske barnelover».

Mens Edvard og Dikka, Kais foreldre, drev Thorsø, ble gården flere ganger besøkt av Bjørnstjerne Bjørnson etter at de traff ham under et foredrag i Fredrikstad, som innledet et vennskap som varte over mange år. På slutten av 1800-tallet skrev Bjørnson «Sigurd Jorsalfar» under et besøk på Thorsø herregård. Kai Møllers odelssønn var ikke interessert i å ta over gården, så datteren Tove tok over i stedet. Hun var lege, og fortsatte sin mor Kattis kamp for kvinne- og barnerettigheter. Tove var allerede gift med Otto Mohr, som brakte inn familienavnet som har fulgt eierne av gården fram til i dag.

Norsk storgård

Den gamle hovedbygningen på gården brant ned i 1899, og den nye ble oppført som hovedbygning året etter. Den ble bygd i empirisk stil med innslag av jugendstil etter tegninger fra arkitekten Olaf Lilloe, som har stått bak flere offentlige bygg og 12 kirker i Tyskland, men er i Norge forholdsvis lite kjent. Gården er en av de få i Norge som har mer enn 1000 mål dyrket jord, og er dermed blant de største gårdene i landet. Har du interesse av å lære mer om denne historisk betydningsfulle gården, var den med i den første sesongen av NRKs serie «Herskapelig».

adminy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

June 2019
M T W T F S S
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30